2x Kafka

Har läst om ”Förvandlingen” av Kafka och även ”Den sanningssökande hunden” som befann sig i samma volym och som jag inte läst innan.

”När Gregor en morgon vaknar upp finner han till sin förtvivlan sig vara förvandlad till en skalbagge. Hans förhoppningar att familjen skall acceptera hans nya skepnad kommer på skam. Så länge familjen önskar honom åter försöker de respektera den han förvandlats till, men ju längre tiden går, ersätts familjekärleken och blodsbanden av rent förakt. ”

”Förvandligen är en högst intressant novell som kan tolkas på hur många olika sätt som helst, men som verkar bli mest intressant i ljuset av utanförskap och hur en familj kan förskjuta sin, lätt förvanskade, son. Jag måste nog dock säga, precis som förra gången, att jag hade nog analyserat den mer och tyckt bättre om den, om jag inte så grundligt avskydde just skalbaggar. Men förmodligen är just detta tanken hos författaren, även läsaren märker familjens avsky, för läsaren är det för en annan människa som är förvandlad, för familjen är det den egna sonen. Samtidigt har boken en sådan där udda Kafka- humor, där man inte vet om man ska skratta eller gråta, vilket är rätt befriande.

”Den sanningssökande hunden” handlar rätt och slätt om en hund som funderar över livets problem, i märklig likhet med människans problem. På så vis är den intressant, men i saker och tings ytterligheter skulle man också kunna dra den till Batailles tankar om hur saker förloras genom att de är, och att det ogripbara blir gripbart genom att det är gripbart (jag menar här att hunden funderar över att den inte funderar över saker och ting, och själva meningen verkar då försvinna). Meningen försvinner också litegrann genom att hunden inte tänker som en hund i jämförelse med människorna, utan som en människa i en hund. Men det är ändå en rätt intressant novell.

Kommentera