Måttligt irriterad

En bra grej, när vi nu ändå lever i en värld där det finns datorer med skrivbehandlingsprogram, vore ju att rätta en uppsats i ett sådant och inte för hand. På så vis kan man också skicka tillbaka den elektroniskt, liksom den lämnades in till examinator. Ska det nu nödvändigtvis rättas för hand så hade det åtminstone kunnat gjorts med en bläckpenna och i någon mån läslig stil.

Då hade jag inte behövt använda cirka två av tre timmar till att försöka uttyda den pyttelilla, med blyerts skrivna skrivstilen min examinator rättat min 32- sidiga uppsats med.

Dessa andra två timmar hade kunnat användas till att förbättra min uppsats. Istället har de använts till att slösa energi och ilska, samt ett okänt antal svordomar, på förslag till rättningar som jag med knapp nöd kan tyda.

Det finns datorer av en anledning!!

Kommentera