The Outcast – Sadie Jones

The Outcast är en berättelse i efterkrigstidens England – några familjer på landsbygden i London försöker samla ihop sina liv efter andra världskriget och dess tragedier. Vad som dock kommer att prägla deras liv mer är de katastrofer och tragedier som kommer inifrån och utspelar sig inom det egna hemmet.

Lewis är den person som hela boken kretsar kring, och det är framförallt hans inre svärta som dominerar boksidorna. Den tioårige pojken är det enda vittnet till sin mammas drunkningsolycka och förutom att detta sår tvivel hos omgivningen i frågan om vad som verkligen hände, raserar det också Lewis inre och yttre värld. Pappan gifter om sig och bryr sig inte nämnvärt om honom, med följden att Lewis blir en bråkstake och får sona sina brott i fängelse. Den största delen av boken utspelar sig när Lewis återkommer till den lilla byn som sjuttonåring och hans mammas olycka återigen dras upp i ljuset, jämte andra mindre och större familjekatastrofer.

Jag har hört flera läsare beskriva denna boken som en försoningshistoria, men jag vet inte om jag vill gå så långt. Jag tycker mer den handlar om att inte försona sig med sin omgivning, att riva upp gamla sår och att skapa nya. Historien är en enda lång plågovandring i Lewis’ ensamma inre, han är totalförstörd av pappans försummelse och omgivningens tvivel. Ibland är det riktigt bra porträtterat, men ibland går Sadie Jones till överdrift och den fina kontakten läsaren får med Lewis bryts. Ibland känner man inte alls för honom, ibland väldigt mycket.

När försoningen väl uppenbarar sig är det alldeles för hastigt påkommet och alldeles för kort, och för mig känns historien lite oavslutad rent känslomässigt. Kanske det beror på att den inte grep mig så fullständigt som jag hade trott och hoppats, kanske för att språket inte var så fulländat som hade behövts för att ro iland historien.
Men även om den inte levde upp till alla mina förväntningar är det ändå en läsvärd och tänkvärd bok.

0 reaktioner på ”The Outcast – Sadie Jones

Kommentera