Bokutmaningen dag 30 – Din favoritbok

”Din favoritbok”? Är inte den en omöjlig fråga att ställa till en bokmal/bokbloggerska/boknörd?

Nåväl. Även om jag har en uppsjö av tillfälliga förälskelser, många större kärlekar och några förhållanden som verkligen kommer hålla livet ut så finns det faktiskt en bok som jag alltid kommer sätta lite, lite framför alla andra.

Det är Selma Lagerlöfs Gösta Berlings Saga. Det är inte bara för den fantastiska ramberättelsen, för den sorglige, avhoppade prästen och den hopplöse romantikern Gösta Berling, inte bara för den vackra Elisabeth Dohna eller för de skrönor som spinner en krans av berättelser runt huvudhistorien. Det är kanske framförallt för att ingen använder det svenska språket på ett så oerhört vackert sätt som Selma Lagerlöf gör.

O, sena tiders barn! Jag begär ju inte, att någon ska sätta tro till dessa gamla historier. De kunna inte vara annat än lögn och dikt. Men ångern, som vaggar fram och åter över hjärtat, till det jämrar sig, som golvplankorna i Sintrams sal jämrade sig under den vaggande meden, men tvivlet, som ringer för öronen, såsom bjällrorna ringde för Anna Stjärnhök i den öde skogen, när bli de till lögn och dikt? O, att de kunde bli det!