Unbecoming – Jenny Downham

Unbecoming. [Definition: not in keeping with accepted standards of what is right or proper in polite society. Synonyms: indecent; indecorous; uncomely; unseemly; untoward.]

To become. [Synonyms: to grow; to go; to get; to get to]

unbecoming

När sjukhuset ringer för att tala om att den demenssjuka Mary har lämnats av sin döende man har hennes dotter Caroline inte träffat henne på en hel livstid. Caroline avskyr sin mamma för att hon lämnade henne när hon var barn och det blir Carolines egen dotter Katie som får ta hand om Mary. Katie, sedesam och artig, väluppfostrad och snäll.

Katie som fångar upp glimtar av Marys livshistoria i sin skrivbok och väver fram, inte bara en bild av Marys liv utan också av sin mammas – och sitt eget. Speglad av Marys historia hittar hon en helt ny del av sig själv. Unbecoming är en fantastiskt skriven släkthistoria, rörande och upprörande. Titeln – Unbecoming – känns både som de tunga bojor samhället satt på kvinnor som genom historien ansetts som ”opassande” och en anspelning på to become – att växa.

Jag hoppas den översätts till svenska. Snart. Hitta den på engelska här eller här.